Hyzmatdaşlyk meselesi

Europeanewropaly müşderi X REXANT

Bu Russiýada uly lomaý satyjy.Müşderi bu pudakdaky ajaýyp baha berişimizi bilýär, baş müdirimiz bilen habarlaşyp, her ýyl çuňňur hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.Müşderä köplenç täze önümleri maslahat berýäris, şonuň üçin bu müşderi adatça öz bazarynda öňdebaryjy bolup biler.

Kanadaly müşderi: Gigant Tiger

Müşderi bilen 2018-nji ýylyň Kanton ýarmarkasynda duşuşdyk.Giant Tiger, gündelik arzan bahadan esasy önümleri hödürleýän Kanadanyň kiçi arzan satyjysydyr.Birnäçe nusga iberilenden soň, müşderiler önümlerimizden we hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýarlar, şonuň üçin hyzmatdaşlyga başlamagy saýlaň.Ilkinji hyzmatdaşlykdan soň müşderi ýakyn wagtda başga bir sargyt goýýar.

Amazon müşderileri:

Amazon müşderileriniň köpüsine hyzmat edýäris we işlerini ösdürmäge we giňeltmäge kömek edýäris.Çalt eltip bermek we baý tejribe berip bilýändigimiz sebäpli, Amazon müşderileriniň sany barha köpelýär.Mugt UPC kod belligi we Mugt HD suratlar / wideolar, bu hem Amazon satyjylarynyň bizi saýlamagynyň sebäbi.