Ylmy barlaglar

Esasy tehnologiki başarnyk

Önümler üçin 110 patent
Oýlap tapyş üçin 60 patent.
CE, ROHS, EMC, FCC, ETL, UL standartlaryna laýyk gelýän we degişlilikde şahadatnama alyp bilýän halkara hilli akylly öý enjamlary üçin dürli elektron ultrases zyýanly mör-möjeklerden goraýjy, çybyn öldüriji, ys diffuzor, nemlendiriji we dolandyryş zynjyry.

Tehnologiýa gözlegleri

Inersenerler 6 ýyldan gowrak wagtlap zynjyrlary we programmalary özbaşdak dizaýn etmek ukybyna eýe.Gözleg we barlag bölümi täze işleýän önümleri dizaýn edip ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda asyl önümleriň funksiýalaryny üýtgedip biler we amatly meýilnamalaşdyrmak arkaly müşderiler üçin çykdajylary azaltmak maksadyna ýetip biler.

Önüm gözleg we ösüş ukyby

Häzirki wagta çenli halkara derejesinde 40 täze önüm, Hytaýda öňdebaryjy derejeli 35 önüm, Hytaýda ýokary derejeli 28 önüm,

Taslama topary

Şençzhenen önüm şekilli dizaýn toparymyz, täze önümleriň görnüşini dizaýn etmek üçin döwrüň tendensiýasyny we pudak dinamikasyny birleşdirer.
Önümiň görnüşi dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler, müşderileriň saýlamagy üçin dürli çözgütleri hödürläp biler.

Aroma diffuzeri we nemlendiriji (Önümi ulanmagyň usuly)

1-NJI ÄDIM:
Açmak we açmak üçin sagat ugruna öwüriň

2-nji ädim:
Theadrosyny uzaklaşdyrmak üçin sorujy taýagy aýlaň

EPdim 3:
Pagta ýadrosy takmynan 1 minut

EPdim 4:
Pagta ýadrosy yzyna oturdyldy

EPdim 5:
Suwuň we ýagyň mukdaryny goşuň

EPdim 6:
Işlemek üçin gapagy ýapyň we sensor wyklýuçatelini basyň

Gapagy galdyryň

Elektrik kabelini salyň

Suw goşuň we bir damja efir ýagyny goşuň (ýag ​​goşulmaýar)

Işletmek üçin düwmä basyň

Nemlendiriji bellik:

1. Nemlendiriji önümleri ulanmazdan ozal suw goşuň we suw ýetmezçiligi ýagdaýynda çyglylyk funksiýasyny ulanmagy gadagan ediň.
2. Önümi arassalanyňyzda, önümiň gysga utgaşmagynyň öňüni almak üçin krany göni ýuwmak üçin ulanmaň, süpürmek üçin ýumşak pagta mata ulanmak maslahat berilýär.
3. Suwda erän efir ýaglaryny ulanmak maslahat berilýär

Aromaterapiýa maşyn synag taslamasy