Önümçilik bazasy

Kompaniýamyzda 150-den gowrak işgär, 8 gözleg we 24 satyjy işgär bar.Kompaniýamyzda 2 magistr derejesi, 16 bakalawr işgäri bar. Işgärlerimiziň ortaça ýaşy 26 ýaş. Biziň kompaniýamyzyň meýdany 4000 inedördül metrden gowrak. Mundan başga-da, SIEMENS, FUJI, YAHAMA we beýleki ösen ýerüsti daglarymyz bar . garramaga garşy usullar.

Zawod barada maglumat

Zawodyň ululygy 4000 inedördül metrden gowrak.
Zawod ýurt / sebit D binasy, Ch8 Çuangfu ýoly, Siaogang köçesi, Beilun etraby, Ningbo, Zhejiang, Hytaý.
Önümçilik çyzyklarynyň sany 5
Şertnama önümçiligi OEM hyzmaty hödürlenen dizaýn hyzmaty hödürlenýärBuyer belligi hödürlenýär
Ualyllyk çykyş bahasy ABŞ-nyň 50 million dollary - 100 million dollar