Getter USB Mini nemlendiriji, 280ml göçme nemlendiriji, 7 reňkli LED gijeki yşyk, öý, ýatylýan otag, ofis, çaga otagy, awtoulag (ak) üçin ultra-ümsüm, awtomatiki öçürmek

Gysga düşündiriş:

 • [Göçme nemlendiriji] Ownuk ululygy, ýeňil agramy, götermek aňsat we USB kabeli bilen işleýär.Bedatylýan otag, ofis, çaga otagy, awtoulag, syýahat we ş.m.
 • [Iki spreý rejesi] Nemlendirijiniň islegine görä geçmek üçin iki sany spreý rejesi bar.6 sagat yzygiderli pürkmek üçin düwmä bir gezek basyň, 12 sagat aralykda pürkmek üçin düwmä iki gezek basyň (3 sekunt pürküň, 3 sekunt saklaň).
 • [Awtomatiki öçürmek we suw ýetmezçiligini goramak] Suw çüýşesindäki suw derejesi suw çüýşesindäki suw derejesinden pes bolsa, enjamlary goramak üçin ähli pürküji usullary awtomatiki usulda ýapylar.Suw goşup we täzeden açanyňyzdan soň ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.
 • [Ultra sessiz we Nght ýagtylyk rejimi] Ultra sessiz re modeim, rahat we rahat şertlerde rahatlyksyz rahat uklamaga mümkinçilik berýär.Öz islegiňiz üçin 7 görnüşli reňkli gije çyralary.Ulanmak üçin ýönekeý, gijeki ýagtylyk funksiýasyny açmak üçin düwmäni uzak basyň, halaýan reňkiňizi düzeltmek üçin düwmäni 2 sekunt basyp saklaň.Gijeki çyrany öçürmek üçin düwmäni ýene basyp saklaň.
 • [Hil hyzmaty] Önümi satyn alanyňyzdan soň alty aýyň içinde, nemlendiriji bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da nägileligiňiz bar bolsa, bize ýüz tutuň we 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris.


 • reňk:ak, gülgüne, ýaşyl
 • material:PP + ABS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

 • Öňki:
 • Indiki: