Çagalar / çagalar üçin kiçijik ýolbars nemlendiriji, diffuzer we gijeki yşyk

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Marka ady:Getter
Duman çykyşy (gallon / gün): 40
Kuwwat (W):2
Naprýa .eniýe (V):5
Satuwdan soň hyzmat berilýär:Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik:1 ýyl
Görnüşi:Sowuk-duman impeller nemlendiriji, ultrases nemlendiriji
Gurnama:usb, Planşet / Göçme
Çyglylyga gözegçilik:Humidistat
Wagtlaýyn funksiýa:Hawa
Sesi:<36db
Funksiýa:Aromaterapiýa, çyglylyk
Arza:Awtoulag, myhmanhana, öý hojalygy, öý ofisi ýatylýan otag lobbi myhmanhanasy
Güýç çeşmesi:usb, usb
Programma bilen dolandyrylýan:No
Şahsy galyp:Hawa
Önümiň ady:Ultrases nemlendiriji
Reňk:Ak, ýaşyl, gyzyl, sary, OEM
Material:PP + ABS
Iş görnüşi:Manfacturer


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  • AT GÖRNÜŞLI, GÖRNÜŞLI DIZayn - Ajaýyp dizaýny funksiýa bilen birleşdirýän çagalaryň nemlendirijisi.Çaga önümleriniň hem owadan bolup bilmejekdigini kim aýdýar?

gaplaň7

  • ☆ ROBUST HUMIDIFIER FUNCTIONALITY - 3 sany duman güýji we iň köp işleýiş wagty 12+ sagat bilen, otda taýmerde işledilip bilner ýa-da çygly çyglylyga esaslanyp, otagyň çyglylygyna esaslanyp awtomatiki düzediş girizip biler.Tank boş bolanda awtomatiki usulda öçýär.
  • gaplaň6
  • AR AROMATERAPI FORA ÜÇIN Esasy ýaglary goşuň -
  • gaplaň5
  • ☆ 7 GÜN ÇYKYK Reňk opsiýalary - 7 dürli açyk reňk reňkini saýlaň ýa-da halaýan zadyňyzy çözüp bilmeseňiz reňk üýtgetmek görnüşini saýlaň!
  • ☆ 100% DÜZGÜNLIK WE BIR ARYL Kepillik - Kiçijik Gippo önümleriniň arkasynda dur.Eger begenmeseňiz, müşderi goldaw toparymyz bilen habarlaşyň!
 gaplaň3
Bellik: Elektrik wilkaly önümler rozetkalarda ulanmak üçin niýetlenendir we naprýa .eniýe halkara derejesinde tapawutlanýar we bu önüm barmaly ýeriňizde ulanmak üçin adapter ýa-da öwrüjini talap edip biler.Satyn almazdan ozal laýyklygyny barlaň.

  • Öňki:
  • Indiki: