Nebit nemlendiriji gülgüne gül USB aromaterapiýa Esasy ýag diffuzeri howa aromaterapiýa diffuzeri aromaterapiýa diffuzeri

Gysga düşündiriş:

Gülleriň tebigatyň iň gowy ys ýaýradyjydygyna ynanýarys.Tebigy hoşboý ysly gül fermasy, gülleriň dowamly bolmagy üçin eýeçilik usulyny döretdi.Klassiki, ýogsam gysga ömürli, hoşboý ysly gülleriň ýygyndysyny ösdürýäris.Şondan soň hoşboý yslary tebigy maddalarymyz, nemlendiriji kremiň derini ideg edýän görnüşi bilen suwlandyrýarys.Her dürli görnüşiň özüne mahsus ysy bar, bu hemmeler üçin ýokary baha we geň galdyryjy sowgat.


 • MODEL:DC-8805
 • SUW TANKY:180ML
 • SES:DC5V
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  微 信 图片 _20220415184245
  微 信 图片 _20220415184252
  • 1.Tehnologiýa bilen gülleriň utgaşmasy, gülleriň ýumşaklygyny we görnüşini saklamak bilen çäklenmän, uzak wagtlap güller bilen birmeňzeş aýratynlyklary saklaýan özboluşly gül efir ýagyny ýaýradyjy döredýär.
  • 2. Halaýan efir ýaglaryňyza taşlaň we suwy we efir ýaglaryny inçe duman bölejiklerine uruň. Gowy sowuk duman efir ýaglarynyň hoşboý ys böleklerini saklaýar we hoşboý ys otagda ýaýraýar, howany täzeleýär we nemlendirýär we ýadaw beden we aň bu pursatda rahatlanar we rahatlandyrar.
  • 3. Düzüjisi 7 reňkli LED gurşaw çyrasy, iki görnüşli ýagtylyk re modeimi bilen üpjün edilendir, bu isleýşiňiz ýaly sazlamaga mümkinçilik berýär we her gije üýtgeşik romantik gije bolup biler.
  • 4. Iki derejeli duman göwrümi, 12 sagat üznüksiz pürkmek, 24 sagat yzygiderli pürkmek; 180ml suw çüýşesi, ýygy-ýygydan suw we efir ýagyny goşmagyň zerurlygy ýok. Akylly elektrik toguny goramak, suw derejesini kesgitlemek ýeterlik däl wagty awtomatiki kesmek .
  • 5. Aşagy howa bilen üpjün etmek üçin sessiz janköýer, sessiz we aladasyz dizaýn bilen üpjün edilendir, oýlanmak, uky, ýoga we bedenterbiýe üçin amatly şemal ýaly öwüsýär.
  1
  Sowgat hökmünde USB baky gül aromaterapiýa ýagy nemlendiriji Esasy ýag diffuzeri, atmosfera çyrasy, gijeki yşyk, bezeg çyrasy sowgat hökmünde ulanylyp bilner.

  2
  Hemişelik gülleriň diffuzeri: Güllerden ýasalan gül, wagtlaýynça açyk bolsun

  Duman agzynyň dizaýny: Dumanyň hili, suw ýygnamagy ýok

  Type-C interfeýsi: Oňyn we otrisatel kör wilka

  3

  Gül efir ýagy diffuzeri,

  Hemişelik güller bilen möhürlenen ýokary aç-açan pleksiglas (PMMA) bilen örtülen bu aýna diffuzor, ajaýyp we täsin sungat tebigy diffuzeri.

  4
  Bu bölüjide reňkli yşyklandyryjy, üýtgeýän yşyk we güller, ýatylýan otagda, ofisde ýerleşdirilen reňk üýtgeýän diffuzor, howa nepis efir ýagy we reňkli yşyk bilen doldurylýar, ýadaw bedeni we aňy rahatlandyrsyn.

  5

   


 • Öňki:
 • Indiki: