Dimmer kommutatory bilen Gimalaý duz çyrasy Naturalhli tebigy we agaç bazasy bilen ýasalan

Gysga düşündiriş:

 • 100% arassa we tebigy: Diňe Pakistanda tapylan hakyky Gimalaý duzundan elde ýasalan.Her çyranyň özboluşly we tapawutly görnüşi bar, takmynan 6-8 ”boýy we agramy 4-7 funt.
 • Düzülip bilinýän ýagtylyk: Integrirlenen dimmer wyklýuçatel, ähli gurşawda ulanmak üçin çyranyň ýylylygyny we ýalpyldawuklygyny doly sazlamaga mümkinçilik berýär.Gije-gündiz ulanmak üçin ajaýyp.
 • Gowy wibler: Gülgüne Gimalaý duzy bejeriş we rahatlandyryjy aýratynlyklary bilen bellidir.Daşky gurşaw we atmosfera, Gimalaý duz çyralarymyz dynç almak, açmak we stres etmek üçin ajaýyp gurşawy döretmek üçin ýyly, mämişi öwüşgin çaýdy.
 • Doly ýygnanan: Daş duz çyrany alanyňyzda hezil we stressiz tejribe almagyňyzy isleýäris.Şol sebäpli, beden çeşmesinden Gimalaý duz çyrasy doly ýygnanyp, rahatlyk üçin 15 wattlyk ätiýaçlyk lampa bilen ajaýyp sowgat gutusyna gaplanýar.
 • Iň oňat ýatylýan otagyňyzyň aksessuarlary: Duz çyralarymyz ajaýyp ýasalyp, ajaýyp dizaýn edilip, ýatylýan otagyňyza, ýaşaýyş jaýyňyza we öýüňize ýaşaýyş getirer.Iň oňat öý sowgady ýa-da doglan gün sowgady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

微 信 图片 _20220415184252
微 信 图片 _20220602092454

1

100% arassa we tebigy Gimalaý duz çyrasy

Beden çeşmesinden bu Gimalaý duz çyrasy, Gimalaý daglarynda ýokary tapylan 100% arassa we tebigy duzdan owadan elde oýulypdyr.

Gimalaý duz çyralary bejeriş aýratynlyklary bilen bellidir.Dynç almak we açmak üçin ajaýyp, gurşaw atmosferasyny döredip bilerler.

Beden çeşmesi Gimalaý duz çyralary doly ýygnalyp, sazlanyp bilinýän dimmer wyklýuçateli kaşaň sowgat gutusyna gaplanýar.

Aýratynlyklary

 • Kepilnama 100% Tebigy
 • Dürli ululyklar 6 "-12"
 • El bilen ýasalan
 • Terapewtiki we atmosfera
 • Dimmer kommutator
2 3 4

Hakyky Gimalaý duzy

Örän ýokary hilli Gimalaý duzy diňe Pakistanda bolýar.Duz çyralarynyň köpüsi Hytaýda öndürilse-de, “Body Source” lampalary Pakistanyň Gimalaý duz känlerinde Hakyky, Arassa we Tebigy gaýa duzundan ussatlyk bilen elde oýulýar.

Dimmer kommutator

Integrirlenen öçürilen wyklýuçatel, ähli gurşawda ulanmak üçin çyranyň ýylylygyny we ýalpyldawuklygyny doly sazlamaga mümkinçilik berýär.Gije-gündiz ulanmak üçin ajaýyp.

3 dürli ölçeg

Her çyranyň özboluşly we tapawutly görnüşi bar we lampanyňyzyň görnüşine we duýgusyna laýyk agaç bazasyna pugta berkidilýär.

8 7 6 5
9_ 副本

 • Öňki:
 • Indiki: